Træfældning, træ

Træfældning

M.R. Skovservice udfører alle former for træfældning.

Der kan være mange grunde til, at et træ skal fældes. Nogle af grundene kan være:
 • Ønske om mere lys i haven eller mere lys ind af vinduerne
 • Træet generer øvrige træer, bygninger o. lign.
 • For at gøre plads til byggeri eller anlægsarbejde
 • Træet kan være dødt eller sygt og må derfor fældes af sikkerhedsmæssige grunde
Læs mere...Læs mere

Her kan du se en lille film om hvordan
en træfældning i en snæver have kan foregå.


Ikke to træer er ens og dermed er der ikke to træfældningsopgaver der er ens. Derfor benyttes der også forskellige metoder til at fælde træerne.
Nogle træer kan uden videre lægges ned i fuld længde, hvilket langtfra altid er muligt i almindelige villahaver. Andre gange må man klatre op i træerne og skære træet ned i større eller mindre stykker.
Er der ikke plads under træet, til at lade grene eller stammestykker falde frit ned, så kan det være nødvendigt at fire grenene ned. Endvidere kan det sommetider være hensigtsmæssigt at benytte lift.

M.R. Skovservice finder altid den løsning, der passer bedst til den pågældende opgave.

Efter træet er fældet er der en del oprydning, som eks. opskæring, bortkørsel, brændeflækning, flishugning og stubfræsning.
M.R. Skovservice kan stå for hele oprydningen, eller dele heraf, det er op til kunden og dennes muligheder.
Der kan selvfølgelig gives separate priser på de enkelte dele af projektet.

Luk Luk

Stubfræsning, træ

Stubfræsning

M.R. Skovservice udfører alt indenfor stubfræsning og rodfræsning.

Maskinen er kun 89 cm bred og kan derfor komme ind i langt de fleste haver.
Læs mere...Læs mere

Der kan fræses ned i en dybde på 30 cm, men i mange tilfælde er det ikke nødvendigt, at fræse dybere end 15-20 cm, f.eks. hvis der bare skal sås græs efterfølgende.
Er der tale om større arealer, f.eks. i skove eller juletræskulturer, så udføres dette af en af vores samarbejdspartnere.
Endvidere kan mindre stubbe og rødder graves op med minigraver eller rendegraver.
Bambus er heller ikke noget problem, det klares hurtigt af stubfræseren eller minigraveren.

Luk Luk

Beskæring

M.R. Skovservice udfører alt i beskæring af træer og buske.

Beskæring kan omfatte:
 • Opstamning
 • Kronereduktion
 • Beskæring af enkeltgrene i nærheden af bygninger o. lign.
 • Beskæring af frugttræer
 • Beskæring af buske
Læs mere...Læs mere

Uanset hvilken type beskæring der er tale om, så er det vigtigt, at det bliver udført korrekt, ellers kan træet tage skade. Et forkert snit kan resultere i, at træet ikke kan lukke såret og deraf følgende chance for rådangreb.

Luk Luk

haekklipning, hæk

Hækklipning

M.R. Skovservice udfører klipning af hække, store som små.

Om der er tale om en kraftig beskæring af en dårlig vedligeholdt hæk, eller bare den årlige klipning, så udføres dette med fokus på, at få en flot og lige hæk som slutresultat.

Plantning

M.R. Skovservice udfører alt indenfor plantning

 • Plantning af enkelttræer i haver
 • Plantning af hække
 • Plantning af skov eller juletræskulturer
Læs mere...Læs mere

Plantning af skov eller juletræskulturer foregår med 2-rækket traktormonteret plantemaskine.

Skal der plantes i skov med rødder og stubbe, så klares dette af en vores samarbejdspartnere med specialmaskiner til dette.

Luk Luk

Anlægsarbejde, rullegræs

Anlægsarbejde

M.R. Skovservice udfører bl.a. følgende anlægsopgaver:

 • Anlæg af indkørsler og terrasser
 • Udgravning og bortkørsel af jord
 • Terrænmure, støttemure og plantekummer
 • Anlæg af græsplæner, ved såning ellers med rullegræs
 • Hegnssætning
 • Boring af huller
Læs mere...Læs mere
Luk Luk

græsslåning, græs

Græsslåning

M.R. Skovservice udfører græsslåning for private, virksomheder og boligforeninger.

Læs mere...Læs mere

Højt græs og andet ukrudt der er for højt for plæneklipperen, slås med kratrydder eller minitraktor med slagleklipper.
Store arealer kan slås med traktor med brakpudser.

Luk Luk

flishugning, flishugger, flis

Flishugning

M.R. Skovservice udfører flishugning med trailermonteret flishugger, der kan tage grene op til 13 cm tykkelse.

Læs mere...Læs mere

Flishugning udføres uanset om M.R. Skovservice står for træfældningen eller beskæringen, eller i selv har klaret denne del og bare ønsker at få hugget grenene til flis.

Ønsker I efterfølgende at få flisen lagt ud i bede eller lignende, klares dette selvfølgelig også.

Er der tale om større eller mindre skovarealer der skal ryddes, så klares dette af en af vores samarbejdspartnere, der har maskiner til netop denne type opgave.

Er der tale større mængder flis, kan dette sælges til varmeværkerne og hermed nedbringe udgifterne til rydningen betragtelig.

Luk Luk

Grenknusning, træer, træ

Grenknusning

M.R. Skovservice udfører alt indenfor grenknusning

 • Knusning af juletræs og pyntegrøntskulturer
 • Knusning af grene efter fældning af gavntræ
 • Knusning af skrottræer i juletræer m.m., der er lagt ud på sporene
 • Knusning af spor i remisser o. lign, til stor gavn for vildtet og for jagten
 • Knusning af brombær, tjørn o. lign der er vanskeligt at fælde og håndtere manuelt
Læs mere...Læs mere

Grenknuseren kan knuse træer op til ca. 30 cm tykkelse, uden forudgående fældning og efterlader materialerne liggende på jorden som groft flis.
Maskinen efterlader ingen højtragende stubbe efter sig og man kan derfor sagtens køre eller plante på arealet efterfølgende.
Dette er en MEGET effektiv maskine og mange bliver overrasket, første gang de ser maskinen i aktion.
På et par timer klarer den, hvad et par mand er adskillige dage om, hvis ikke uger!

Luk Luk

Juletræer & pyntegrønt

M.R. Skovservice udfører bl.a. følgende i juletræer og pyntegrønt:

Silvatec/Fort Sirio minitraktor:
 • Bundklipning af juletræer
 • Afskærmet sprøjtning
 • Slåning med slagleklipper
 • Renholdelse med rotorharve
Læs mere...Læs mere

Salg af juletræer og pyntegrønt:

M.R. Skovservice sælger juletræer til stadehandlere, grossister, kirker, torve m.m. i alle størrelser. Desuden leverer M.R. Skovservice pyntegrønt til kirkegårde. Har du brug for gran til en æresport, er vi behjælpelig med dette året rundt.

Luk Luk